Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Siirtolaisuus 5 op

XSTL1005, Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään Työväen Akatemiassa. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.akatemia.org).

Sisältö

1. Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat 2. Muuttoliike paikallisena ja globaalina väestöilmiönä 3. Suomalaisen siirtolaisuuden historia 4. Maahanmuuton ja pakolaisuuden historia 5. Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Osaamistavoitteet

Osaamisjakson tavoitteena on tarjota perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä, yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista ja kytkennöistä. Kurssilla tarkastellaan muuttoliikettä myös paikallisena ja globaalina väestöilmiönä. Kurssin käytyään opiskelija: * hallitsee siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvät käytännöt ja käsitteet * pystyy jäsentämään nykyiset muuttoliikkeet osana historiallista jatkumoa * pystyy soveltamaan tietoa eri oppiaineissa * omaa valmiudet analysoida muuttoliikkeiden yksilöllisiä, alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Opintosuoritukset

Kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa verkkomateriaali ja kirjallisuus ohjeiden mukaan

Opetus

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Moodlessa 11.1.-12.2.2021. Itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Kirjallisuus

Lyytinen, Eveliina (toim.): Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, osat 1 (ss. 39 - 116) ja osa 3 (ss. 209 - 278) (2019). Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat (2013). Tanner, Arno & Söderling, Ismo (toim.): Venäjänkieliset Suomessa. Huomisen suomalaiset(2016). Artikkeli: ?Theories of International Migration: A Review and Appraisal? by Douglas S. Massey et.al. (2011).

Opettaja

Ismo Söderling ja Jouni Korkiasaari

Toteuttaja

Työväen akatemia

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.