Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op

XSTL9022, Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään Työväen Akatemiassa. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.akatemia.org).

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat kotouttaminen ja kotoutuminen käsitteinä, kotouttamispolitiikka ja kotoutumisen seuranta, kotoutuminen yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena sekä ammatilliset valmiudet ja käytännöt sekä kehittäminen kotouttamistyössä. Teemoja tarkastellaan maahanmuuton, monikulttuurisuuden, integraation ja akkulturaation näkökulmien valossa sekä ammatillisessa toiminnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kannalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta ja kotouttamistyön käytännöistä. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, yhteisöjen, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelijalla on maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä tarvittavat ammatilliset perusvalmiudet.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luennoille (10 h), joista osa on verkossa. Perehtyminen Moodle-verkkoalustalla oleviin kurssimateriaaleihin, verkossa toteutettavat yksilö- ja ryhmätehtävät sekä kirjallisuustentti.

Opetus

Keväällä 2020, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

Martiniello, Marco & Rath, Jan (toim).: An Introduction to Immigrant corporation Studies (2014). **ja toinen seuraavista:** Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati (toim.): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä (2018). Peltola, Marja: Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema (2014).

Toteuttaja

Työväen akatemia

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.