Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op

FILY1306, Filosofia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sisältö

Skeptisismi, tieto, oikeutus, tieteellinen menetelmä, tieteellisen tiedon luonne, selitystyypeistä, tieteellinen selittäminen, tieteellinen ymmärtäminen, määritelmät, mittaaminen, kausaliteetti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tietoteorian ja tieteenfilosofian perusasiat. Ymmärrys tiedosta ja tieteestä on tärkeä kaikilla akateemisilla aloilla. Opiskelija näkee erilaisilta vaikuttavien tieteellisten selitysmallien yhteiset piirteet ja rakenteen. Tiedon ja tieteen luonteen ymmärtäminen on tärkeä työelämätaito erityisesti tutkimus- ja kehityssektorilla.

Opintosuoritukset

Kirjallisuuskuulustelu **P4 TIETOTEORIA JA TIETEENFILOSOFIA Lammenranta + Rosenberg** sähköisessä tenttipalvelussa, joka on käytössä useilla eri paikkakunnilla. Ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Vaihtoehtoisena suoritustapana luentokurssi kuulusteluineen.

Opetus

Luento-opetus kevätlukukaudella 2021. Luentokurssi pidetään lähiopetuksena, mutta luentoja on myös mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti etänä. Katso tarkemmat opetusajat ja -paikat [tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1306/2718), valitse kohta **Toteutukset**.

Kirjallisuus

Lammenranta: Tietoteoria ja Rosenberg: Philosophy of Science: A Contemporary Introduction (3rd ed.)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Sohvi Vehkala](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.