Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Etiikka I 3 op

FILY1309, Filosofia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan filosofisen etiikan peruskäsitteitä kuten hyvää ja pahaa sekä oikeaa ja väärää. Lisäksi tutustutaan eettisiin perusteluihin ja moraalisen tiedon luonteeseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua normatiivisen etiikan teorioihin ja metaetiikan lähtökohtiin sekä antaa perustiedot moraalifilosofiasta. Eettinen pohdinta on osa ammatillista osaamista useimmissa ammateissa, ja kyky eettisten perusteiden esittämiseen omien ratkaisujen tueksi kuuluu keskeisiin kansalaistaitoihin. Toiminta monikulttuurisessa ympäristössä edellyttää tietoa siitä, missä merkityksessä arvot, normit ja moraali ovat kulttuurisidonnaisia. Etiikan tuntemus kuuluu normaaleihin esimiestaitoihin.

Opintosuoritukset

Kirjallisuuskuulustelu **P6 ETIIKKA I - Kirjatentti** tenttipalvelussa, joka on käytössä useilla eri paikkakunnilla. Ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit).

Opetus

Ei opetusta lukuvuonna 2020-21. Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti tenttien. Katso tarkemmat tiedot [tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1309/2734), valitse kohta **Toteutukset**.

Kirjallisuus

Feldman: Introductory Ethics

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Sohvi Vehkala](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.