Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op

PEDA0046, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä -opintojakso kuuluu erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona. Jos haluat jatkaa koko opintokokonaisuuden suorittamiseen, yksittäisen jakson maksu vähennetään perusopintojen opintomaksusta.

Sisältö

- poikkeavuusteoriat - intressiryhmät ja poikkeavuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti, Harjoitustyö Harjoitustyönä opiskelija tekee artikkelireferaatin vieraskielisestä tutkimusartikkelista sekä raportoi ja osallistuu keskusteluun verkkoryhmässä.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Verkko-opetus 6-9 t Luennot ovat tallenteena ja ne ovat kuunneltavissa Moodlessa tammikuun 2021 alusta alkaen. Viikko 4 Verkkotyöskentely: Tiivistelmäpankki aukeaa. Viikko 5 Itsenäinen opiskelu Viikko 6 Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä -moodletentti 10.2. klo 17.30-12.2.2021 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 16.9.2020, 14.4., 9.6. ja 15.9.2021 TAI sähköinen tentti 1.2.-2.7.2021) Viikot 7-8/9 Verkkotyöskentely: Artikkelireferaatti ja verkkokeskustelu

Arviointi

0-5

Tentti 0-5, Harjoitustyö hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. 3. painos. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press. (saatavilla myös verkosta)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Ei edeltäviä opintoja.