Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 5 op

PEDA0016, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen yhteinen aloitusohjaus / Hannele Massinen maanantaina 11.1.2021 klo 17.00-18.45 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opintoja vielä harkitsevat! Ohjeet osallistumiseen [verkko-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet -opintojakso kuuluu erityispedagogiikan aineopintoihin (35 op) ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona.

Sisältö

- sosiaalis-emotionaaliset vahvuudet, vaikeudet ja kompetenssien viiveet - vaikeuksien taustat, ilmeneminen ja merkitykset - ongelmien määrittely eri lähtökohdista käsin ja ilmiön teoreettiset taustaoletukset - kontekstin merkitys vahvuuksissa ja vaikeuksissa - yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen tarpeiden tunnistaminen - mielenterveystyö, opetus, hoito - nuoret ja syrjäytyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien taustoja ja ilmenemistä. Hän tunnistaa vahvuuksien näkökulman opetuksessa ja oppimisessa sekä erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja tieteenalojen eri diskurssit sosiaalis-emotionaalisiin vaikeuksiin liittyen. Opiskelija ymmärtää selitysmallien vaikutukset merkityksiin, joita lapsiin ja nuoriin liitetään ja tuntee syrjäytymisen mekanismit sekä yhteiskunnan roolin ja osuuden tässä. Opiskelija osaa ohjata lapsia ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tukiverkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja luennoista ja kirjallisuusreferaatti

Opetus

Luento-opetus (osa tallenteina), Verkko-opetus 9 t Viikot 10-11 Lukupiirityöskentelyn kirjavalinnan ilmoittaminen Moodlessa 8.-19.3.2020 Luento / Hanna-Maija Sinkkonen torstaina 18.3.2021 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristö Viikko 12 Luennot / Hanna-Maija Sinkkonen tiistaina 23.3.2021 JA torstaina 25.3.2021 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristö Viikko 13 Luennot / Hanna-Maija Sinkkonen tiistaina 30.3.2021 JA keskiviikkona 31.3.2021 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristö Viikko 14 Itsenäinen opiskelu Viikko 15 Lukupiirityöskentely torstaina 15.4.2021 klo 17.00-19.00 verkko-oppimisympäristö. Viikko 16 Luentojen oppimispäiväkirjan palautus 25.4.2021 mennessä. Viikko 17 Kirjallisuusesitykset maanantaina 26.4.2021 klo 17.00-19.00 JA keskiviikkona 28.4.2021 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristö.

Kirjallisuus

1. Äärelä, T. 2012. "Aika palijonvaikuttaa minkälainen ilimeopettajalla on naamalla". Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Lapin yliopistokustannus. (soveltuvin osin, väitöskirja löytyy myös verkosta). 2. Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Jyväskylä: NMI. (myös e-kirjana) 3. Poijula, S. 2016. Lapsi ja kriisi. Helsinki: Kirjapaja. 4. Laiho, M. (toim.) 2008. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat. Moniammatillinen yhteistyö. Pelastakaa lapset ry:n julkaisusarja n:o 8. 5. Utoslahti, K. & Peltoniemi, T. (toim.) 2003. Pikkuaikuisia - Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen lapsuus -hankkeesta. A-klinikkasäätiön raporttisarja 42. 6. Mahdollinen muu opettajan antama materiaali.

Opettaja

Dosentti Hanna-Maija Sinkkonen (luennot ja oppimispäiväkirjat), Satu Järvinen (verkkotyöskentely)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio opintosihteerille viikon kuluessa ilmoittautumisesta.