Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Yhteiskuntafilosofia I 3 op

FILY1310, Filosofia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu [filosofian perusopintoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/yhteiskuntatieteellisen-tiedekunnan-opinnot/filosofia) ja sen voi opiskella yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia, yksityisyyden suojaa, journalismin ja tiedonvälityksen roolia demokratiassa, vapauden luonnetta ja globaaleja kysymyskokonaisuuksia kuten sotaa, pakolaisuutta ja köyhyyttä. Kyky keskustella tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyvistä asioista kuuluu kaikkiin työyhteisöihin. Kommunikaatiotaidot ja keskustelukumppanin kunnioitus ovat osa nykyaikaista työelämää. Käsitys kulttuuristen käytäntöjen erilaisuudesta ja monimuotoisuudesta tukee taitoa liikkua uusissa ammatillisissa toimintaympäristöissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - omaa perustiedot yhteiskuntafilosofiasta - hallitsee yhteiskuntafilosofian peruskäsitteet - tuntee yhteiskuntafilosofian keskeiset teoriat - ymmärtää eri näkemyksiä yhteiskunnan luonteesta - kykenee arvioimaan yhteiskunnallisia kysymyksiä erilaisista filosofisista lähtökohdista

Opintosuoritukset

Luentokurssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu **P7 YHTEISKUNTAFILOSOFIA I - Kirjatentti** sähköisessä tenttipalvelussa, joka on käytössä useilla eri paikkakunnilla. Ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit).

Opetus

Opinnot järjestetään lukuvuonna 2020 - 2021 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja ja tenttejä. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen. Verkkovälitteinen luento-opetus kevätlukukaudella. Katso tarkemmat opetusajat ja -paikat [tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1310/2739), valitse kohta **Toteutukset**.

Kirjallisuus

Räikkä (toim.): Yhteiskuntafilosofia (2. painos)

Opettaja

Juha Räikkä

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Sohvi Vehkala](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.