Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tekoälyakatemia: Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökul 3 op

LUOT0073, Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku, Kasvatustieteiden tiedekunta

Ennakkotietoa. Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta -opintojakso sisältyy Tekoälyn monitieteiseen opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnillisen ajattelun perusteisiin oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan ohjelmoinnillista ajattelua osana tulevaisuuden työelämätaitoja erityisesti koulun ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan viimeisimpien tieteellisten tutkimusten ja koulujärjestelmää määrittävien asiakirjojen kautta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee ohjelmoinnillisen ajattelun perusteet ja on tutustunut aiheeseen liittyvään ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ohjelmoinnillisen ajattelun merkityksen omassa työskentelyssään ja laajemmin työelämässä sekä yhteiskunnassa.

Opintosuoritukset

Itsenäisesti tehtävä essee ja pienryhmäopetuksen tueksi tehtävä pienimuotoinen ryhmätyö.

Opetus

16 t luento-opetus verkossa, itsenäinen työskentely 65 t (sisältää 4 t verkon välityksellä tapahtuvaa pienryhmätyöskentelyä, jossa on läsnäolovelvollisuus) Opetus 4. periodissa. Tarkemmat opetusajat näet [opinto-opas Pepistä](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LUOT0073/13825)(Toteutuksesta, sininen palkki sivun yläreunassa)

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Hyväksytty suoritus kurssin aikana tehtävästä yksilötyöstä ja osallistuminen verkossa tapahtuvaan pienryhmätyöskentelyyn.

Kirjallisuus

1. Denning, Peter; Tedre, Matti (2019) Computational Thinking. The MIT Press. ISBN 978-0262536561. 264pp. 2. Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. 3. Bocconi, S., Chioccariello, A., Dettori, G., Ferrari, A., Engelhardt, K., Kampylis, P., & Punie, Y. (2016). Developing computational thinking in compulsory education. European Commission, JRC Science for Policy Report. 4. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali.

Opettaja

Jussi-Pekka Järvinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.