Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op

AIKK0012, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojaksoa ei järjestetä!

Sisältö

- aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset - aikuiset oppijoina - asiantuntijuus ja sen kehittyminen - ammatillinen kasvu ja identiteetti - aikuisen oppimisen erityiskysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee aikuisen oppimisen psykologiset perusteet, tuntee elinkaaren, asiantuntijuuden ja työelämän psykologiaa sekä osaa tarkastella aikuisen oppimisen, opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, osallistuminen verkko-opetukseen, pienryhmäopetus TAI Kirjallinen tentti. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kirjallinen tentti suoritetaan moodletenttinä. Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: A-VAIHTOEHTO: Kirjallisessa tentissä tentitään artikkelit ja toinen kirja suoritetaan osallistumalla verkko-opetukseen. B-VAIHTOEHTO: Kertaus kuulustelun yhteydessä tentitään molemmat opintojakson kirjat.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, verkko-opetus, pienryhmäopetus 6 t Monimuoto-opinnot [Mikkelin kesäyliopistossa](https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/avoinkorkeakouluopetus) 4.1.-10.2.2021. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 1 ja 4. Luennot Turussa yliopistossa (tila päivitetään myöhemmin) tai verkko-oppimisympäristössä ja luentotallenteina: viikko 1, verkkoluento, yliopistonlehtori Tiina Tuijula to 14.1.2021 klo 17.30-20.00 luento, yliopistonlehtori Tiina Tuijula viikot 3-5 verkkotyöskentely Moodletentti ke 10.2.2021 klo 17.00-12.2.2021 klo 17.00 (muut moodletentit: 14.-16.10.2020, 14.-16.4.2021, 9.-11.6.2021, 18.-20.8.2021 ja 13.-15.10.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen seuran tutkimuksia.(luvut 1-12) 2. Murtonen, M. (toim.) 2017. Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino. (Luvut 1-7) 3. Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.