Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Luonnonvarojen maantiede 4 op

MAAN6055, Maantiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu [maantieteen perusopintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/31353) ja sen voi opiskella yksittäisenä verkkokurssina.

Sisältö

Opintojaksolla luonnonvaroja käsitellään niiden muodostumisen, esiintymisen, käytön, tuotantoprosessin, tuottajien, kuluttajien, saatavuuden ja riittävyyden, hallinnan ja säätelyn sekä yhteiskunnallisen merkittävyyden näkökulmista. Luentosarjan alussa tutustutaan luonnonvarojen määrittelyyn ja luokitteluun sekä tuotannon ja käytön malleihin ja hallintaan. Luennoilla luonnonnvarat jaotellaan orgaanisiin ja epäorgaanisiin luonnonvaroihin ja lisäksi energiavaroja tarkastellaan erikseen omana ryhmänään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä ja luokitella luonnonvaroja monista lähtökohdista - osaa analysoida, arvioida ja vertailla luonnonvaroja eri näkökulmista - ymmärtää luonnonvarojen keskeisen roolin kestävän kehityksen näkökulmasta - osaa etsiä tietoa ja tilastoja luonnonvaroista - osaa esittää tietoa karttoina, diagrammeina ja taulukoina - osaa kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä ja käyttää maantieteen lähdeviittausjärjestelmää

Opintosuoritukset

Oppimispäiväkirja ja vertaisarviointi

Opetus

Verkko-opiskelu 19.4. - 23.5.2021. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, ks. [Opiskelu avoimessa yliopistossa > Moodle-oppimisympäristö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) sekä itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat vaihtelevat opinnoissa. Ne voivat olla tenttejä, esseitä ja harjoitustöitä. Opintoihin sisältyy myös verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa milloin tahansa. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojakson ohjeet, oppimateriaalit ja toiminnot Moodlessa

Opettaja

FT Johanna Yliskylä-Peuralahti

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.