Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Luontoperustainen hyvinvointi (MOOC) 2 op

SOTE0009, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojakso toteutetaan kaikille avoimena MOOCina. Tutustu verkkokurssiin ja opintomateriaaleihin [DigiCampuksen Moodlessa](https://digicampus.fi/course/view.php?id=827). Opintomateriaalit ovat jatkuvasti kaikille avoinna ja niitä voi opiskella itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Jos haluat suorittaa kurssin avoimen yliopiston opintoina (2 op) ja saada virallisen opintosuoritusotteeen, sinun tulee ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi. Opintojakso kuuluu Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Ilmoittaudu opintojaksolle Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa ja maksa jakson opintomaksu. Voit ilmoittautua vasta kun haluat suorittaa opintojakson tehtäviä. Opinto-oikeuden saamisen jälkeen sinulle lähetetään suorittamista koskevat ohjeet sähköpostitse. Uudet ilmoittautumiset tarkistetaan viikoittain, joten sähköpostin saapuminen voi kestää jonkin aikaa riippuen ilmoittautumisajastasi. Jos olet ilmoittautunut Sotesi25-opintokokonaisuuteen ja haluat suorittaa opintojakson ilmoittaudu kurssille mukaan osoitteen sote@utu.fi kautta. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille [tutkinto-opiskelijoiden Nettiopsun kautta](https://nettiopsu.utu.fi/course/registration/104173/new) Opintojakson voi suorittaa myös kesällä tai syksyllä 2021. Ilmoittautuminen kesän opintojaksolle avataan 3.5.2021. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä itselle sopivina aikoina.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa luonnon ja eläinten tuottamista hyvinvointivaikutuksista sekä niiden toimintamekanismeista. Opintojaksolla tutustutaan luontohyvinvoinnin toimintaperiaatteisiin kentällä toimivien tahojen sekä palveluja käyttävien asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi avataan sitä, miten tulevaisuuden näkökulmia voi tuoda osaksi luontoperustaisen hyvinvoinnin palvelujen kehittämistä ja arviointia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää millaisia hyvinvointivaikutuksia luonto ja eläimet ihmisille tuottavat ja miten niitä käytetään osana erilaisia palveluja. Opiskelija tuntee pääpiirteissään luontohyvinvoinnin kentällä toimivat tahot ja ymmärtää alaan liittyviä peruskäsitteitä. Opiskelija tiedostaa luontoperustaiseen toimintaan liittyviä laatutekijöitä ja -kriteereitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija rohkaistuu pohtimaan luontoperustaisen hyvinvoinnin tuottamisen tulevaisuuden näkökulmia ja vaihtoehtoja.

Opintosuoritukset

Opintojakson verkkoalustalla oleviin aineistoihin tutustuminen ja verkkotehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opetus

Opintojakso toteutetaan verkkomuotoisena opetuksena, jonka opiskelija tekee itsenäisesti.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Opettaja

Jussi Lehtonen (jussi.lehtonen@utu.fi)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.