Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 3 op

PEDA0018, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen yhteinen aloitusohjaus / Hannele Massinen maanantaina 11.1.2021 klo 17.00-18.45 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opintoja vielä harkitsevat! Ohjeet osallistumiseen [verkko-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen -opintojakso kuuluu erityispedagogiikan aineopintoihin (35 op) ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona.

Sisältö

- erilaiset neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus - laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet elämänkaaren eri vaiheissa - yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat - haasteiden arviointi, kuntoutus ja tukitoimet

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää neurologisten kehityshäiriöiden ja vammaisuuden yhteyksiä kehitykseen ja oppimiseen. Hän tuntee laaja-alaisten oppimisen haasteiden taustoja, selitysmalleja ja päällekkäistymistä. Lisäksi opiskelija tuntee arviointiin, kuntoutukseen ja tukitoimiin liittyviä periaatteita ja käytäntöjä sekä ymmärtää pedagogisen tuen merkityksen osana kuntoutusta.

Opintosuoritukset

Moodletentti, Verkkotehtävä Verkkotehtävässä opiskelija lukee teoksen opettajan antamasta kirjallisuuslistasta ja osallistuu sen pohjalta verkkotyöskentelyyn.

Opetus

Luentotallenteet, Verkko-opetus 3-6 t Moodletentin voi tehdä kevätlukukaudella ja verkkotyöskentelyn syyslukukauden alussa. (Vaihtoehtoisesti verkkotyöskentelyn voi tarvittaessa opiskella korvaavalla tehtävällä.) Viikko 15 Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen -moodletentti 14.4. klo 17.30-16.4.2021 klo 17.30 (avoinna 2 vrk) Muut tentit 5.-7.5. ja 9.-11.6.2021 alk. klo 17.30 (tenttejä ei järjestetä syyslukukaudella 2021) Viikot 35-37 Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuustehtävän palautus Moodleen 17.9.2021 mennessä. Viikot 38-39 Verkkotyöskentely 20.9.-3.10.2021.

Arviointi

0-5

Tentti 0-5, verkkotehtävä hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus

Luentojen lisäksi tentitään soveltuvin osin: 1. Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M., Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Duodecim. 2. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012 tai 2013. Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY. 3. Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) 2018. (painokset 1-3.) Lastenneurologia. Duodecim. Lisäksi opettajan ohjeistama mahdollinen muu materiaali.

Opettaja

tuntiopettaja Erja Sandberg (tentit), tuntiopettaja Satu Järvinen (verkkotyöskentely)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.