Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op

OTKU8902, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle. Kurssi järjestetään Turun yliopistossa vain avoimena yliopisto-opetuksena. Kurssin suoritusta ei voi sisällyttää ON- tai OTM-tutkintoon oikeustieteellisessä tiedekunnassa, eikä sitä huomioida väylähaussa.

Sisältö

- peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta - oikeudelliset peruskäsitteet oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa - oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet - yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit

Osaamistavoitteet

Kun opintojakso on suoritettu, opiskelijalla on yleiskuva oikeuden, oikeustieteen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta ja oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija kykenee selostamaan oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän käsitteet ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan lähtökohdat. Opiskelijalla on perustavat valmiudet oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen, oikeudellisen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn sekä oikeudellisten tulkintalauseiden esittämiseen. Hän pystyy erittelemään kurssiin kuuluvien oikeudenalojen keskeiset käsitteitä ja normeja ja esittämään normien vaihtoehtoisista tulkinnoista perusteltuja kannanottoja. Opiskelijalla on alustavat edellytykset oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle, ja hän tunnistaa oikeudelliset käytännöt oikeusjärjestyksen osana. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin sekä taidot oman oppimisen ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.

Opintosuoritukset

[Moodle-tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Tentti on kotona tehtävä 3 h:n tentti, jossa materiaalit ovat opiskelijan käytettävissä. Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua. Opinto-oikeuteen sisältyy kolme tenttimahdollisuutta. Tentit: Klo 18:00 - 21:00 - ma 18.1.2021 - ma 22.2.2021 - ma 29.3.2021 - ma 26.4.2021 - ma 31.5.2021 - ma 21.6.2021 - ma 12.7.2021 - to 29.7.2021

Opetus

Kurssi järjestetään verkko-opintoina sen voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Kurssi sisältää 18 h verkkoluentoja sekä oppimateriaalit, luentoihin liittyviä tehtäviä, oikeustapauksia ja ohjaavaa oheismateriaalia. Oppimateriaalit on Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Oppimateriaali: - Maakaari 12.4.1995/540 I OSA Kiinteistön saanto - Suomen Perustuslaki 11.6.1999/731 2. luku Perusoikeudet - Kurki, Visa: Suomi osana Eurooppaa, s. 133-152. Haluatko juristiksi? Kauppakamari 2014. - Paula Klami-Wetterstein: Yksityisoikeuden perusteet, 13 s. (TY:n materiaali) - Mia Oksala: Rikosoikeuden perusteet 11 s. (TY:n materiaali) - Ilona Nieminen: Valtiosääntöoikeuden perusteet 9 s. (HY:n materiaali) - Anni Tuomela: Hallinto-oikeuden perusteet 13 s. (HY:n materiaali) - Kristina Andström: Prosessioikeuden perusteet 10 s. (HY:n materiaali) Lisäksi edellytetään perehtymistä verkkoaineistoon.

Opettaja

OTM Mia Oksala

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Maksusuorituksen jälkeen saat sähköpostitse opintoihin liittyvää tietoa ja ohjeistusta muutaman arkipäivän sisällä.