Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kansainvälinen oikeus 6 op

ONOM1007, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot ovat lähiopetusta ne järjestää [Tampereen kesäyliopisto](https://tampereenkesayliopisto.fi/). Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään oppilaitokseen. Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet - oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna - kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit - tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia - kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Osaamistavoitteet

1) Opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt. 2) Opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin. 3) Opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja. 4) Opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. 5) Opiskelija oppii kansainvälisoikeudellisen aineiston englannin- ja suomenkielisten yhteenvetojen ja tiivistelmien itsenäistä laatimista sekä valinnaisiin englanninkielisiin lisätehtäviin osallistuessaan hankesuunnittelua ja läpivientiä.

Opintosuoritukset

[Moodle-tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) (30 monivalintatehtävää) tai tentaattorin luennoilla ilmoittama muu suoritustapa. Moodle-tenttien ajankohdat: ma 19.4.2021 klo 12.00 ma 7.6.2021 klo 12.00 ma 9.8.2021 klo 12.00 Tentin kesto on 24 tuntia.

Opetus

Verkko-opetus (25 h) sisältäen luennot, sokraattinen dialogi ja valinnaisten tehtävien ohjaus. Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen ja videotallenteisiin. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla jaetaan materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan antaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin. - Verkkoluento ti 16.3. klo 18 alkaen (4 h) - Verkkoluento to 18.3. klo 18 alkaen (4 h) - Verkkoluento la 20.3. klo 10 alkaen (5 h) - Verkkoluento la 27.3. klo 10 alkaen (5 h) - Verkkoluento pe 9.4. klo 18-19.30 - Verkkoluento la 10.4. klo 10-14

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Kirjallisuus

Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali YK:n peruskirja ja Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (SopS 1/1956) Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (SopS 33/1980) YK:n merioikeusyleissopimus (SopS 50/1996) YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Oppikirja: Hernández, Gleider: International Law (Oxford University Press, ISBN: 9780198748830) Valinnaisten lisätehtävien materiaali: esim. ICRC e-learning material on IHL.

Opettaja

Professori, OTT Outi Korhonen

Toteuttaja

Tampereen kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Lisäksi oppilaitoksen oma maksu.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.