Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Avauksia arkeologiaan (TY:n tutkinto-opiskelijat) 5 op

ARHI0002, Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia, Humanistinen tiedekunta

Opintojakso on lukuvuosien 2018 - 2020 opetussuunnitelman mukaista Arkeologian ja historian perusopintojen siirtymäkauden opetusta. Voit ilmoittautua opintoihin kiintiön puitteissa, jos olet Turun yliopiston läsnä oleva perustutkinto-opiskelija. Opintojakso vastaa Historian ja arkeologian taidot -jaksoa nykyisissä perusopinnoissa.

Sisältö

Kurssilla annetaan opiskelijalle yleiskuva Suomen esi- ja varhaishistoriasta sekä arkeologiasta tieteenalana. Lisäksi käsitellään arkeologian erityispiirteitä sen lähitieteisiin nähden. Pienryhmässä toteutettavassa harjoitustyössä tutustutaan muinaisjäännöskohteeseen. Kirjallisuuden kautta perehdytään erityisesti varhaishistoriaa ja keskiaikaa käsittelevään arkeologiseen tutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija arkeologian perusteisiin sekä antaa katsaus Suomen esi- ja varhaishistoriasta painottaen historiallisen ajan arkeologian näkökulmia. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää arkeologisen aineiston merkityksen ja sen erityispiirteet menneisyyden tutkimuksessa. Tavoitteina on saada kokonaiskuva Suomen esi- ja varhaishistorian pääpiirteistä ja sen ajoituksellisista viitekehyksistä.

Opintosuoritukset

Verkko-opinnot, itsenäinen ryhmäharjoitustyö ja oheiskirjallisuus.

Opetus

Verkkokurssi 1.2.-7.3.2021

Kirjallisuus

Moodle-alueella oleva kirjallisuus

Opettaja

Jussi Moisio

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.