Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PJO7 Strateginen johtaminen 5 op

PYJO2032, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy strategisen johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Opintojaksolla tarkastellaan organisaation strategisia tavoitteita ja strategista suunnittelua huomioiden yrityksen ulkoinen liiketoimintaympäristö ja organisaation sisäinen kyvykkyys toteuttaa strategiaa. Lisäksi perehdytään liiketoimintastrategioihin, strategian kehittymiseen ja strategian implementointiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin yleisenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä strategisen johtamisen käsitteistä, teorioista ja käytännöistä. Tavoitteena on arvioida strategian muodostamista ja johtamista kokonaisvaltaisesti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Kurssin suoritettuaan opiskelija: (1) ymmärtää strategisen ajattelun keskeiset teemat ja lähtökohdat (2) ymmärtää strategisten valintojen merkityksen (3) kykenee analysoimaan ja soveltamaan strategian luomisen, arvioinnin ja täytäntöönpanon prosesseja (4) tunnistaa strategisen johtamisen teoreettisia suuntauksia.

Opintosuoritukset

Kurssi käsittää aloitusluennon III periodilla, luento-opetuksen intensiiviviikolla, verkkotehtäviä, kirjallisen harjoitustyön ja harjoitustyöseminaarin IV periodilla. Luentotuntien aikana käsitellään myös artikkeleita luentoaikataulun mukaisesti. Mikäli opiskelija ei osallistu luentotunneille, hän tekee artikkeleista lukupäiväkirjoja. Läsnäolo on pakollinen vain siinä seminaarissa, jossa opiskelija esittää oman harjoitustyönsä. Sähköinen tentti, verkkotehtävät, harjoitustyö, seminaari ja lukupäiväkirjoja, jos ei osallistu luennoille. Harjoitustyö on suoritettava hyväksyttävästi ennen sähköisen tentin avautumista.

Opetus

Aloitusluento 4 t (III periodi), luento-opetus 16 t (intensiiviviikolla), itsenäinen työskentely ja seminaari 4 t (IV periodi). **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYJO2032/2164?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset.(**Huom!** Luennot ja seminaarityöskentely ovat aikataulussa erikseen. Seminaariryhmäjako selviää kurssilla) Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Kirjallisuus

Kirjallisuus Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K. and Pyle, S. (2014) Exploring strategy: text and cases. 10th edition. Pearson Education Limited. Kirja saatavilla elektronisesti. Artikkelit ilmoitetaan Moodlessa ennen kurssin alkua.

Opettaja

Kirsi Liikamaa

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.