Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Persoonallisuuspsykologia II 3 op

PSYK3400, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jatkuvasti suoritettava oleva jakso.

Sisältö

Persoonallisuutta tarkastellaan prosessina ja tuodaan esiin sitä sääteleviä tekijöitä ja niihin liittyvää tutkimusta. Esitellään persoonallisuuden psykologian kysymyksiä erilaisiin tutkimuskonteksteihin liittyvinä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään persoonallisuudesta. Opiskelija pystyy näkemään persoonallisuuden rakenteet ja kehityksen uusista näkökulmista ja tarkastelemaan persoonallisuutta eritasoisina prosessina.

Opintosuoritukset

Kaksi tenttiä. Tentit tehdään Exam -tenttipalvelussa. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit).

Kirjallisuus

Harter: The Construction of the Self - Developmental and Sociocultural Foundations, 2. uudistettu painos; sekä: Salmela-Aro & Nurmi (toim.): Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet (2017).

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Psykologian perusopinnot on oltava suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.