Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Proseminaari (jatkavat opiskelijat) 8 op

PEDA8691, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

120,00  €

Edeltävät opinnot

Proseminaariin osallistuminen edellyttää, että on opiskellut vähintään kaksi aineopintojen opintojaksoa sekä Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojakson ennen tai viimeistään proseminaarin aikana. Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.