Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

YJ7 Markkinointioikeus 6 op

YJ052027, Yritysjuridiikka, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso on vastaava kuin aiemmat opintojaksot YJ052022 YJ7/MA22 ja YJ052011 YJ7

Sisältö

Opintojaksossa tarkastelun kohteena on markkinointi-, kuluttajansuoja- ja elinkeinoharjoittajien välisiin suhteisiin liittyvä oikeudellinen sääntely. Esille tulevat sekä yleiset markkinointisäännökset että eri hyödykkeitä ja markkinointitapoja koskeva normisto. Huomiota kiinnitetään myös siihen, mitä säännösten vastaisesta markkinoinnista voi seurata. Lisäksi kurssilla käsitellään mm. tietosuojaa, tuoteturvallisuutta, tuotevastuuta ja immateriaalioikeuksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaiskuva markkinointia koskevasta lainsäädännöstä. Tarkoituksena on perehdyttää opiskelija markkinaoikeudellisiin kysymyksiin erityisesti yritystoiminnan näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoinnin oikeudelliset rajat ja pystyy hyödyntämään tätä tietoa käytännön liike-elämässä. Päämääränä on luoda valmiudet mm. arvioida mainosten hyväksyttävyyttä ja eettisyyttä markkinointisäännösten valossa.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luento-opetukseen, kurssimateriaalin omatoiminen opiskelu, vapaaehtoisten harjoitusten teko ja tentin hyväksytty suorittaminen. Kirjallinen tentti on erikseen ilmoitettavana aikana luentojen jälkeen. Uusintamahdollisuudet järjestetään sähköisenä tenttinä kevät- ja syyslukukaudella. Tentissä on kysymyksiä sekä kirjallisuudesta (kohdat 1-2) että luennoista. Tarkempia tietoja Moodlessa.

Opetus

Luento-opetus 22 t. Lisäksi vapaaehtoisia harjoituksia luennoilla ja verkossa. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YJ052027/21204?period=2020-2022). Valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat: 17.2.-10.3.2021, 1.-30.4.2021 ja 1.-30.9.2021.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Koivumäki Elina - Häkkänen Petteri: Markkinointijuridiikka (2018), lukuun ottamatta lukuja D ja H3. ISBN 9789522464590. 2. Varhela Markku - Virtanen Pertti: Markkinoinnin pelisäännöt. Verkkopalvelu Talentum Fokus. 978-952-14-2358-1. Seuraavat osiot: - 4. Henkilötietojen suoja - 6. Tuotteen suojaaminen: Tavaramerkki - 8. Markkinointi ja tuotteen virhe - 9. Turvallinen tuote 3. ICC:n markkinointisäännöt 2018 https://kauppakamari.fi/lautakunnat/liiketapalautakunta/iccn-ohjeet-ja-saannot/ 4. Muu mahdollinen Moodlessa erikseen ilmoitettava materiaali.

Opettaja

Tuija Viinikka

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.