Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op

TKO_2005, Tietojenkäsittelytieteet, Teknillinen tiedekunta

Opintojakson aikataulu on 11.01.2021 - 07.03.2021 ja ilmoittautuminen tapahtuu avoimen yliopiston kautta. Opintojakso on osa [Tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/31293) Opinnoista on tarjolla myös aikatauluttamaton DEFA-opintojen versio (suoritusten deadline 31.5.2021) [Ks. Defa-opinnot](https://oppimisanalytiikka.fi/2019/defa)

Sisältö

Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti. Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen, ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, harjoitustyö(t), osallistuminen opetukseen Olio-ohjelmoinnin perusteet-jakson tentti **tentitään valvotusti** Turun yliopistolla tai siirtotenttinä aikuisoppilaitoksessa. Ennen opintoihin ilmoittautumista on hyvä varmistaa siirtotentin suoritusmahdollisuus ja sitä tarjoavan oppilaitoksen perimä siirtotenttimaksu, jonka opiskelija itse maksaa. Lisätietoja opintosihteeri Heli Lainio.

Opetus

Opetus ajalla 11.01.2021 - 07.03.2021. Luennot + tutoriaalit (pakollinen läsnäolo, voi osallistua myös verkossa) + Demonstraatiot, ViLLE-tehtävät, tentti ja itsenäinen työskentely. Tutoriaalit

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Opintojen sisältö ja Defa-opinnot: Vastuuopettaja, tuutori Vilho Kivihalme, Vilho Kivihalme[at]utu.fi Avoin yliopisto-opetus: [Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) lotta.nyholm[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Edeltävät opinnot

Suositellaan TKO_2110 Ohjelmoinnin peruskurssi.