Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op

YMPS1053, Ympäristötiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu [ympäristötieteen perusopintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/31380). **Tarvittaessa voit tiedustella opiskelumahdollisuutta ilmoittautumisajan päätyttyä suunnittelijalta.**

Sisältö

Opiskelija laatii kirjallisen raportin opettajan kanssa sovittavasta aiheesta. Kirjallinen harjoitustyö voi perustua kirjallisuuteen tai liittyä jonkin paikallisen ympäristöongelman hallintaan. Loppukuulustelu suoritetaan [Moodle-tenttinä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit).

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla on kaksi osaamistavoitetta: toisaalta perehtyminen kirjoitelman avulla johonkin ympäristönsuojelun erityiskysymykseen, sen taustoihin ja ratkaisumahdollisuuksiin, toisaalta ympäristötieteen laajojen kokonaisuuksien hallinta loppukuulustelun avulla.

Opintosuoritukset

Kirjallinen raportti sekä Moodle-tentti

Opetus

Itsenäinen opiskelu lukuvuonna 2020 - 2021 Kirjallisen raportin palautuspäivät ovat: 31.3., 9.5., 14.6. ja 31.7.2021. Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Loppukuulustelun tenttipäivät ovat: 10.2.,10.3.,12.5. ja 9.6.2021.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Loppukuulustelussa tentitään toinen seuraavista vaihtoehdoista: 1. Miller, G. T. Jr & Spoolman, Scott 2012.: Living in the Environment. Thomson Learning, Inc. 17. tai muu uudehko painos. Tentissä ei vaadita USA:n hallintoa ja lainsäädäntöä koskevia osia. **tai** 2. Lyytimäki, J. & Hakala, H. 2019: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Gaudeamus. 447 s. (Myös vanhemmat painokset käyvät)

Opettaja

FM Minja Mäkilä

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.