Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sosiaalipsykologia II 3 op

PSYK3402, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jatkuvasti suoritettavissa oleva valinnainen opintojakso.

Sisältö

Sosiaaliset kognitiot ja representaatiot sekä ryhmädynamiikka.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää sosiaalisen kognition ja representaatioiden näkökulmia. Opiskelija osaa analysoida ryhmädynamiikan muodostumista ja ryhmän ohjaamisen perusteita.

Opintosuoritukset

Tentti Tentti tehdään Exam -tenttipalvelussa. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit).

Kirjallisuus

Fiske & Taylor (2013): Social Cognition. From Brains to Culture ja Johnson & Johnson (2006) Joining Together.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Psykologian perusopinnot on oltava suoritettuna vähintään hyvin tiedoin, lisäksi SOCIAL PSYCHOLOGY I -opintojakso.