Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset (kirjatentti) 5 op

STYÖ3103, Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset -opintojakso kuuluu sosiaalityön perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön hyvinvointivaltiollisen, kunnallisen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvan toimintaympäristön ja niiden kehityssuunnat. Opiskelija tunnistaa sosiaalityön erilaisia kohderyhmiä ja sosiaalityön käytännön roolia osana palvelujärjestelmää. Lisäksi opiskelija tuntee yhteiskuntaa ja sen instituutioita koskevan ajankohtaisen keskustelun ja sen erilaiset näkökulmat.

Opintosuoritukset

Kirjatentti 5 op

Kirjallisuus

Kirjallisuus 5 op: Kananoja - Lähteinen & Marjamäki (toim.): Sosiaalityön käsikirja 2016 (ei sivuja 171 - 269; 345 - 400). Haverinen, Kuronen & Pösö (toim.): 2014 Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Koskiaho: 2014 Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Hirvilammi & Laatu (toim.): 2008 Toinen vääryyskirja. Lähikuvia sosiaalisista epäkohdista. Kela.

Toteuttaja

Työväen akatemia

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.