Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Johdatus filosofiaan 3 op

FILY1302, Filosofia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu [filosofian perusopintoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/yhteiskuntatieteellisen-tiedekunnan-opinnot/filosofia) ja sen voi opiskella yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Filosofisen tutkimuksen perusalueiden sekä näiden sisältämien filosofisten ongelmien ja tärkeimpien ratkaisuyritysten pääpiirteiden esittely.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija: - tuntee filosofian keskeiset osa-alueet - hallitsee filosofian peruskäsitteet - ymmärtää filosofisen argumentaation pääpiirteet. Kurssi antaa valmiudet muihin filosofian opintoihin sekä kehittää analyyttisen ajattelun taitoja.

Opintosuoritukset

Luentokurssi ja siihen perustuva kirjallinen tentti TAI Itsenäiseen työskentelyyn perustuva kirjatentti: Kirjallinen sähköinen tentti tehdään itse valittuna ajankohtana. Exam-tenttipalvelu on käytössä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit).

Opetus

Opinnot järjestetään lukuvuonna 2020 - 2021 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja ja tenttejä. Luentokurssi pidetään lähiopetuksena, mutta luentoja on myös mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti etänä. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen. Luento-opetus enintään 24h kevätlukukaudella 2021. Katso tarkemmat opetusajat ja -paikat [tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1302/2683), valitse kohta **Toteutukset**. Huom. opintojakson opetus alkoi jo syksyllä 2020, mutta keskeytyi silloin. Tammikuussa 2021 opetus alkaa alusta. Kevään toteutukseen ilmoittautuneet pääsevät osallistumaan kaikille luennoille, vaikka tiedekunnan opinto-oppaassa näkyykin menneitä luentoaikoja syksyltä 2020.

Kirjallisuus

Itsenäiseen työskentelyyn perustuvassa kirjatentissä tentitään: Sober: Core Questions in Philosophy (2nd ed.)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Sohvi Vehkala](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.