Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Filosofian perusopinnot, jatkavat opiskelijat 25 op

FILY1300, Filosofia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Filosofian tutkinto-opiskelijaksi on mahdollista hakeutua avoimen väylän kautta.

Sisältö

Filosofiassa käsitellään periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat tieteetkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita esimerkiksi yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla.

Osaamistavoitteet

Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtämään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota. Formaalinen analyysi ja loogiset taidot ovat hyödyllisiä opiskelukykyjä muitakin oppiaineita varten. Oppiaine tarjoaa myös filosofian opiskelukykyä tukevaa opetusta. Opetuksessa pyritään kansainvälisyyteen ja digitalisaation hyödyntämiseen.

Opintosuoritukset

Opintojaksoja voi suorittaa, oman valinnan mukaan, kahdella eri tavalla: 1) aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen ja luentojen päätteeksi luentotentti tenttiajat ilmoitetaan luennolla), TAI: 2) suorittaa kirjatentin Exam -tenttipalvelussa ilman luento-opetusta. Tentittävä kirjallisuus on ilmoitettu kunkin jakson yhteydessä. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Tenttipalvelussa voi tenttiä myös ilta-aikaan ja viikonloppuna. Jakson P3 Logiikka ja argumentaatioteoria suoritukseen kuuluu kuitenkin kaikille osallistuminen sekä luento-opetukseen että harjoituksiin.

Opetus

Opinnot järjestetään lukuvuonna 2020 - 2021 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja ja tenttejä. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Sohvi Vehkala](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.