Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Suomalainen yhteiskunta 5 op

SOST0002, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sisältö

Kirjallisuuspaketti käsittelee suomalaista yhteiskuntaa, sen rakenteita ja yhteiskunnallista muutosta muun muassa valtasuhteiden, sosiaalisen eriarvoisuuden, luokkaerojen, sukupuolen ja etnisyyden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija: - hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia rakenteita, niiden historiaa ja yhteiskunnallista muutosta - osaa nimetä keskeisiä sosiaalitieteellisiä käsitteitä ja näkökulmia - ymmärtää käsitteiden ja näkökulmien tarpeellisuuden yhteiskunnallisten rakenteiden, valtasuhteiden ja ilmiöiden tarkastelussa

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti Exam -tenttipalvelussa, joka on käytössä useilla eri paikkakunnilla. Ks. [Tentit ja tenttiminen]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Linkki kirjatentin ilmoittautumiseen: [https://exam.utu.fi/enroll/exam/74192?code=AY:SOST0002](https://exam.utu.fi/enroll/exam/74192?code=AY:SOST0002)

Opetus

Tenttiperiodi 26.8.2020 - 30.6.2021

Kirjallisuus

Opiskelija, joka suorittaa opintojakson kirjallisuustenttinä, **valitsee molemmista ryhmistä yhden teoksen eli yhteensä kaksi teosta seuraavista.** **YKSI** näistä kahdesta: Junnilainen, L.: Lähiökylä - Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta. Tampere: Vastapaino (2019). Keskinen, S. & Vuori, J. & Hirsiaho, A. (toim.): Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press (2012). **JA YKSI** näistä kolmesta: Kantola, J. & Koskinen Sandberg, P. & Ylöstalo, H. (toim.): Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia - Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus (2019). Koistinen, P.: Työ, työvoima ja politiikka. Tampere: Vastapaino (2014). Saari, J. & Eskelinen, N. & Björklund, L.: Raskas perintö. Helsinki: Gaudeamus (2020).

Opettaja

Ari-Matti Näätänen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.