Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (jatkavat opiskelijat, täydennystehtävä) 2 op

KUHI1052, Kulttuurihistoria, Humanistinen tiedekunta

Sisältö

Opintojakso avaa näköalan kulttuurihistoriallisen tutkimuksen klassikoihin, suuntauksiin, aihepiireihin ja työskentelytapoihin. Huomion kohteena ovat kulttuurihistorian kehitys viime vuosikymmeninä sekä teoreettisen ajattelun ja empiirisen työskentelyn vuorovaikutus. Opintojakso alkaa johdatuksella kulttuurihistorian aineopintoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää historiografiseen ajatteluun, klassisiin tutkimuksiin, kulttuurihistorian lähestymistapoihin, lähtökohtiin ja aihepiireihin. Opiskelija oppii lukemaan tutkimusta, esiintymään suullisesti ja käymään tieteellistä keskustelua.

Opintosuoritukset

Verkko-opetus, ryhmätyöskentely ja kirjallinen tehtävä

Opetus

Verkkokurssi 11.3.-28.4.2021

Kirjallisuus

Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Toim. Hanna Järvinen & Kimi Kärki. cultural history - kulttuurihistoria 6. K&h, Turku 2005.

Opettaja

Lehtori Hanne Koivisto

  • Kevät 2021
  • Verkko-opinnot
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.