Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Orientoituminen psykologin työhön 3 op

PSYK3462, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tämän opintojakson voivat avoimena yliopisto-opetuksena suorittaa vain ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet psykologian tutkinnon ulkomailla ja joilta Valvira edellyttää tätä opintosuoritusta osana psykologiksi laillistamista. Opintojakson voi suorittaa 1.2. - 31.5.2021.

Sisältö

Opiskelija tutustuu psykologisten palvelujen järjestelmään ja toimintaan. Opiskelija saa myös käsityksen psykologitoimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää eri sovellusalueilla toimivien psykologien ammatillisia käytäntöjä ja saa käsityksen psykologin ammatillisista ydinkompetenssialueista.

Opintosuoritukset

Luentojen, kirjallisuuden ja muun verkkomateriaalin pohjalta kirjoitetaan oppimispäiväkirja.

Opetus

Kurssiin kuuluu Psykonetin järjestämät ja Suomen Psykologiliiton toteuttamat ammattietiikan virtuaaliluennot.

Kirjallisuus

Nieminen, Nevalainen & Holma (toim.) (2010): Psykologin ammattikäytännöt; Psykologiliiton tuottama ammatillinen tietopaketti, sisältäen mm. Psykologien ammattieettiset periaatteet; sekä: Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559; sekä: Valviran ohje Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuuksia; sekä:THL:n ohje Lastensuojeluilmoitus

  • Kevät 2021
  • Verkko-opinnot
  • Syventävät opinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Toimita Valviran päätös/ohje skannattuna tai kopiona osoitteeseen mikko.ylinen@utu.fi.