Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Asklepios: Ympäristö ja terveys (esseen laajennus) 2 op

ASKI0012, Asklepios-ohjelma, Humanistinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuuteen 17 op.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan terveyttä ja hyvinvointia yhdistämällä ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia. Kurssilla tutustutaan siihen, miten ihminen vaikuttaa muiden eläinten ja ympäristön hyvinvointiin. Kurssilla pohditaan myös sitä, miten ympäristö vaikuttaa ihmisen terveyteen esimerkiksi globaalien ja paikallisten ympäristöongelmien kautta. Ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta tarkastellaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja ilmastonmuutoksen kautta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija - ymmärtää terveyden ja ympäristön välisiä yhteyksiä. - ympäristön muuttuvia merkityksiä hyvinvoinnille. - hahmottaa antroposentrisen ja biosentrisen ympäristösuhteen eroja.

Opintosuoritukset

Luennot, essee, palauteseminaari. Aktiivisuus palauteseminaarissa voi vaikuttaa esseen arvosanaan.

Opetus

Marraskuu 2020. Kurssin luento tallennetaan. Luento-opetus 5 t, ryhmätyöskentely 2 t, itsenäinen työskentely 74 t (3 op). Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ASKI0012/10687?period=2020-2022), ks. Toteutukset.

Opettaja

Ella Vihervuori

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen, anu.laukkanen[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €