Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Psyykkiset häiriöt (sivuaineopiskelijoille) 4 op

PSYK4122, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jatkuvasti suoritettavissa oleva opintojakso. Opintojakso kuuluu psykologian aineopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Häiriöiden luokittelu, yleisimmät diagnoosijärjestelmät, yleisimpien häiriöryhmien kuvailu, tarkempi tutustuminen yhteen tai kahteen lasten ja aikuisten psyykkiseen häiriöön (viimeksi mainittu koskee vain pääaineopiskelijoita).

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii sekä lapsuuden että aikuisuuden yleisimmät kehityksen, persoonallisuuden ja mielenterveyden häiriöiden oireet, esiintyvyyden ja hoitosuuntaukset.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan tenttimällä kaksi tenttiä Exam-tenttipalvelussa, joka on käytettävissä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Opintojaksossa ei ole verkkotenttejä. Tentit voi vastaavana aikana tehdä myös siirtotentteinä. Siirtotenttipalvelun tarjoavat oppilaitokset perivät siirtotenttimaksun, jonka tenttijä maksaa. Tämä on hyvä varmistaa samalla kun sopii siirtotentin.

Kirjallisuus

Psykiatria, 2017, Duodecim. Luvut: Mielenterveyden häiriöiden diagnostiikka ja luokittelu, Keskushermoston kehitykseen liittyvät häiriöt, Skitsofrenia ja muut psykoosit, Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt, Depressiiviset häiriöt, Ahdistuneisuushäiriöt, Pakko-oireiset häiriöt, Dissosiaatiohäiriöt, Psyykkiset kriisit, sopeutumishäiriöt ja stressireaktiot, Somaattisin oirein ilmenevät häiriöt, Syömishäiriöt, Unihäiriöt, Seksuaalihäiriöt, Käyttäytymis- ja hillitsemishäiriöt, Persoonallisuushäiriöt, Päihdehäiriöt, Neurokognitiiviset häiriöt, muistisairaudet ja elimelliset aivo-oireyhtymät ja Itsetuhokäyttäytyminen. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria, 2017, Duodecim. Luvut: 4-24.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Psykologian perusopinnot on oltava suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.