Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Psykologian perusopintoja 10 op

PSYK3229, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Turun yliopiston psykologian perusopinnot ovat 25 opintopisteen laajuiset. Yhteistyöoppilaitoksessa on mahdollista opiskella kaksi opintojaksoa, yhteensä 10 opintopistettä: kehityspsykologia sekä persoonallisuuspsykologia.

Sisältö

Psykologian perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista. Opinnoissa tutustutaan ihmisen psykologiseen kehitykseen, mielenterveyteen ja sen keskeisiin ongelmiin, erilaisiin käsityksiin persoonallisuudesta ja sen tutkimukseen.

Kehityspsykologian perusteet 5 op (PSYK3393)

Kevät 2021

Sisältö

Kurssilla käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeisiä kehityspsykologisia käsitteitä. Opiskelija osaa myös selittää kehityspsykologisia teorioita ja kehityspsykologisen tutkimuksen ydinkysymyksiä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Berger: The Developing Person Through the Life Span (8. Painos / 2011), s. 1-119 / luvut 1-4; Nurmi, ym. (toim. 2015 / tai myöh.): Ihmisen psykologinen kehitys (376 sivua). Psykonet -verkkoluennot

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op (PSYK3396)

Kevät 2021

Sisältö

Persoonallisuus nykyaikaisen psykologian tutkimuksen valossa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii perusymmärryksen modernien persoonallisuusteorioiden keskeisistä tutkimuskysymyksistä, käsitteistä ja tutkimustuloksista.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Haslam, Smillie and Song (2017) An Introduction to Personality, Individual Differences and Intelligence. Psykonet -verkkoluennot.

Toteuttaja

Sastamalan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

100,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.