Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Näkö- ja kuulokulmia: luennot ja harjoitukset (jatkavat opiskelijat) 5 op

MMTA0033, Median, musiikin ja taiteen tutkimus, Humanistinen tiedekunta

Opintojakso esittelee lähestymistapoja visuaalisten, auditiivisten ja audiovisuaalisten ilmiöiden tarkasteluun. Jaksolla perehdytään myös visuaalisen, auditiivisen ja audiovisuaalisen aineiston analyysiin ja tulkintaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on omaksunut visuaalisen, auditiivisen ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksen keskeiset lähestymistavat. Opiskelija on saanut harjoitusta itsenäisestä työskentelystä, kuuntelutaidoista, kriittisestä ajattelusta, kokonaisuuksien hahmottamisesta, tiedon soveltamisesta sekä projektien hallintataidoista. Opiskelija on perehtynyt visuaalisen, auditiivisen ja audiovisuaalisen aineiston analyysiin. Hän on harjoitellut tehtäviensä aikatauluttamista, tieteellisen tekstin tuottamista, suullisen esityksen pitämistä, vuorovaikutteisuutta, keskusteluun osallistumista ja työskentelyä yksin sekä pienryhmässä.

Opetus

Verkkokurssi 11.1.-21.2.2021

Arviointi

0-5

Opettaja

FT Riikka Niemelä, FT Marjaana Virtanen ja FM Matti Salakka

  • Kevät 2021
  • Verkko-opinnot
  • Perusopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa 3 vrk:n kuluessa siitä kun ilmoittautuminen on hyväksytty.