Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Muuttuva taide ja kulttuuri (jatkavat opiskelijat) 5 op

MMTA0040, Median, musiikin ja taiteen tutkimus, Humanistinen tiedekunta

Länsimaisen taiteen ja populaarikulttuurin tyylikaudet, tyylisuunnat ja historiallinen kehitys keskeisine murroskohtineen. Taiteen sekä visuaalisen ja auditiivisen kulttuurin riippuvuus eri aikojen yhteiskuntajärjestelmistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on saanut yleiskuvan historian aikakausista. Hän on hahmottanut, miten taiteen ja populaarikulttuurin aikakausijaottelut ja kaanonit ovat muodostuneet. Hän on ymmärtänyt taiteen käsitteen historiallisen muuntuvuuden ja yhteyden teknologisiin muutoksiin. Opiskelija on hahmottanut median, musiikin ja taiteen keskeiset kulttuuriset murros- ja yhtymäkohdat. Opiskelija on harjoitellut kuuntelutaitoja, laajojen kokonaisuuksien hahmottamisen taitoja ja itsenäistä työskentelyä.

Opetus

Verkkokurssi 22.2.-11.4.2021

Arviointi

0-5

Opettaja

FT Riikka Niemelä, FT Marjaana Virtanen ja FM Matti Salakka

  • Kevät 2021
  • Verkko-opinnot
  • Perusopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa 3 vrk:n kuluessa siitä kun ilmoittautuminen on hyväksytty.