Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op

PSYK3394, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Kognitiivisen psykologian osuudessa tutustutaan kognitiivisen psykologian peruskäsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiivisiin mekanismeihin. Neuropsykologian osuuden pääteemoja ovat hermosolujen rakenne ja toiminta, hermoston rakenne, kehitys ja muotoutuvuus sekä aistijärjestelmien ja liiketoimintojen neuraaliset mekanismit.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy kognitiivisen ja neuropsykologian perusteisiin sekä hahmottaa näiden kahden alueen välisiä yhteyksiä.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan tenttimällä kahtena osatenttinä. Tentit ovat sähköisessä Exam-tenttipalvelussa. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Opintojaksossa ei ole verkkotenttejä. Tentit voi vastaavana aikana tehdä myös siirtotentteinä. Siirtotenttipalvelun tarjoavat oppilaitokset perivät siirtotenttimaksun, jonka tenttijä maksaa. Siirtotenttimahdollisuus on hyvä varmistaa ennen kuin ilmoittautuu opintoihin.

Opetus

Suoritusaika 28.2.2021 asti. Psykonet -luennot ovat tallenteina verkossa. Luennot on linkitetty opintojakson omalle [Moodle-alueelle](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa).

Arviointi

0-5

Molemmista osasuorituksista on saatava hyväksytty suoritus. Kurssin kokonaisarvosana on kahden osasuorituksen keskiarvo.

Kirjallisuus

Eysenck: Fundamentals of cognition, 2. painos, luvut 1-5; sekä: Paavilainen, Petri: Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Edita, 2016.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.