Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tulevaisuusohjaus/Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä, opintojen täydennys 5 op

FUTS3506, Tulevaisuudentutkimus, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuusohjauksen menetelmiin ja työkaluihin mm. Future Camp - tulevaisuusleirillä. Menetelmiä harjoitellaan ja testataan omassa ohjauskokeilussa sekä kootaan henkilökohtainen ohjaussalkku. Lisäksi tutustutaan osaamisen tunnistamista ja osaamisidentiteetin kehittymistä tukeviin ohjauksen tapoihin.

Osaamistavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja - tietää tulevaisuusohjauksen menetelmien ja työkalujen keskeiset elementit ja näkökulmat - osaa valita eri ohjaustilanteisiin ja tarpeisiin sopivat työkalut ja osaa käyttää niitä omassa työssään - tietää luovuutta tukevista menetelmistä ja osaa hyödyntää niitä ohjattavien tulevaisuussuhteen vahvistamisessa? - pystyy hahmottamaan osaamisen tunnistamisen ja osaamisidentiteetin vahvistamisen tapoja ja arvioimaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyvää keskustelua

Arviointi

0-5

Opettaja

Johanna Ollila

  • Kevät 2021
  • Lähiopetus
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.