Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tulevaisuusohjaus/Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut, opintojen täydennys 5 op

FUTS3507, Tulevaisuudentutkimus, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vaihtoehtoisiin koulutus- ja urapolkuihin ja valintojen tekemiseen. Jaksolla tutustutaan yksilöllistä tulevaisuussuhdetta ja henkilökohtaista kasvua tukeviin menetelmiin. Jaksolla perehdytään myös perususkomuksien tunnistamiseen, normikriittiseen ajatteluun ja ohjauksen sudenkuoppiin.

Osaamistavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja: - on kasvattanut tietämystään monenlaisista koulutus- ja uravalinnoista ja niihin ohjaamisesta - osaa hyödyntää henkilökohtaiseen päätöksentekoon ja koulutusvalintoihin liittyvää tietoa työssään - pystyy arvioimaan omaa ohjaustaan ja tekemään kuhunkin tilanteeseen sopivia ohjauseettisiä ratkaisuja - osaa integroida tulevaisuusnäkökulman osaksi ohjausotettaan ja käyttöteoriaansa

Arviointi

0-5

Opettaja

Johanna Ollila

  • Kevät 2021
  • Lähiopetus
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.