Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kestävyys.nyt Kestävän kehityksen peruskurssi 5 op

YH000042, Yhteiset opinnot, Turun kauppakorkeakoulu

Kestävyys.nyt on Climate University -yhteistyössä järjestettävä kandidaatti-tason peruskurssi kaikille kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta kiinnostuneille. Kestävän kehityksen periaatteet nivotaan yhteen 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa. Kurssi tarjoaa tukevan tietopaketin kestävän kehityksen käsitteestä ja sen ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä näiden välisistä yhteyksistä ja jännitteistä. Kurssin läpi kulkeva eettinen näkökulma luo pohjan tarkastella kestävää kehitystä myös poliittisena ja normatiivisena käsitteenä. Kurssi painottaa myös toimijuuden merkitystä sekä yksilön erilaisia rooleja. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella oman elämäntapansa kestävyyttä yksilöllisten valintojen näkökulmasta, mutta toisaalta kestävyys- ja ilmastohaasteet esitetään myös rakenteellisena ja systeemisenä ongelmana. Käytännön esimerkit ja case-kuvaukset havainnollistavat kestävyyshaasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. [Tutustu kurssin esittelyyn Climate University -sivulla!](https://climateuniversity.fi/index.php/portfolio-items/kestavyys-nyt/?portfolioCats=20)

Opetus

Kurssi järjestetään verkkokurssina 17.3.-19.5.2021. Kurssiin sisältyy viikottaiset ryhmäkokoontumiset verkossa (keskiviikkoisin 17.3. alkaen klo 14-16, ei pääsiäisviikolla 31.3.). Loppuseminaari keskiviikkona 19.5. klo 16-18. Lisäksi viikoilla 12 ja 14 on tiimityöskentelyn osalta yksi tunnin mittainen tiimitapaaminen, jonka ajankohta sovitaan yhdessä tiimien kesken. Max. 2 poissaoloa sallitaan korvaavan tehtävän kanssa Kurssi järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso opintojakson tarkemmat tiedot sekä opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YH000042/21625?period=2020-2022)

Arviointi

0-5

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot),

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Jos haluat suorittaa opintojakson 3 op:n laajuisena, ota yhteyttä opintosihteeriin ennen opintomaksun maksua.