Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op

AIKK0001, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana - koulutussosiologian teoreettiset suuntaukset ja tutkimuskohteet - aikuiskoulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet - aikuiskoulutuksen sosiologian keskeisiä tutkimuskysymyksiä - elinikäisen oppimisen yhteiskunnalliset ja elämänhistorialliset yhteydet

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiologian peruskäsitteet, tuntee koulutussosiologian keskeisiä teoreettisia suuntauksia ja tutkimuskohteita sekä osaa tarkastella aikuiskasvatusta ja -koulutusta koulutussosiologisesta näkökulmasta

Opintosuoritukset

Opiskelija tekee verkkotyöskentelyä korvaavan tehtävän ja tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä.

Opetus

Luentotallenteet verkko-oppimisympäristössä. Verkko-opinnot: Kevät 2021 Opiskelija tekee verkkotyöskentelyä korvaavan tehtävän ja tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä oman aikataulun mukaisesti.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Harjoitustyön ja esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. (määritellyin osin) 2. Artikkeleita (määritellään opintojakson alussa)

Opettaja

dosentti Markku Vanttaja

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari, eija.siltari[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.