Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op

PSYK3247, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jatkuvasti suoritettavissa oleva valinnainen opintojakso.

Sisältö

Ihmisen kuormittuminen työssä ja siihen vaikuttavat tekijät, työn kehittäminen, emotionaalinen työ.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteet, tutkimusmenetelmät sekä ymmärtää millainen merkitys ihmisen, työn ja työympäristön välisellä vuorovaikutuksella on kuormittumiseen ja työtehoon.

Opintosuoritukset

Tentti Tentit tehdään sähköisessä tenttipalvelussa. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit). Tentit voi vastaavana aikana tehdä siirtotentteinä. Siirtotenttipalvelun tarjoavat oppilaitokset perivät siirtotenttimaksun, jonka tenttijä maksaa. Siirtotenttimahdollisuus on hyvä varmistaa ennen kuin ilmoittautuu opintoihin.

Opetus

Psykonet-luennot 16 h.

Kirjallisuus

Mäkikangas, Mauno & Feldt (toim.) (2017). Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Chmiel, Fraccaroli & Sverke (toim.) (2017). An introduction to work and organizational psychology. An international perspective (3. painos). Chichester, UK: Wiley Blackwell.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa kolmen vuorokauden sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä.

Edeltävät opinnot

Psykologian perusopinnot on oltava suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.