Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op

FUTS3602, Tulevaisuudentutkimus, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso on osa Turun yliopiston avoimen yliopiston Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuutta ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona.

Sisältö

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen Moodle-oppimisympäristössä.

Opetus

Lähiopetus 21 t, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut Maalis-huhtikuu 2021 Opintoryhmäkokoontumiset (7 krt) etäyhteyksin (Zoom) viikoilla 11-17/2021 ti 16.3. klo 16.30-19.00 ti 23.3. klo 16.30-19.00 ti 30.3. klo 16.30-19.00 ti 6.4. klo 16.30-19.00 ti 13.4. klo 16.30-19.00 ti 20.4. klo 16.30-19.00 ti 27.4. klo 16.30-19.00

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki. 2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia? Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere 3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opettaja

Hanna-Kaisa Aalto Katariina Heikkilä (tuutori)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.