Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sosiaalipediatria 3 op

MEDV2057, LL-tutkinto, valinnaisopinnot, Lääketieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään Hämeen kesäyliopistossa, Hämeenlinna. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta//). Avoimessa yliopistossa opintoja tarjotaan ammattitaidon kehittämiseksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opinnot soveltuvat erityisesti sosiaalialalla, terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja kasvatusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Sisältö

- Lasten kaltoinkohtelu ja sosiaalipediatria - Lapsen laiminlyönti - Medical child abuse - Päihteiden käyttö raskauden aikana - Lapsen fyysinen ja henkinen pahoinpitely - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Lastensuojelulakiin liittyvää lainsäädäntöä

Osaamistavoitteet

Tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa. Taito tunnistaa lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi. Taito ottaa puheeksi lapsen kaltoinkohtelu, perheväkivalta sekä vanhempien ja nuoren päihteiden käyttö. Taito tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus.

Opintosuoritukset

Tentti (luennot ja kirjallisuus) ja kirjallinen tehtävä (palautus Moodlessa). Sosiaalipediatria -opintojakson tentit on siirretty Moodle-tenteiksi (30.3.2021).

Opetus

Luennot 12 t ja itsenäinen työskentely 69 t Opintojakson luennot välitetään reaaliaikaisesti Moodlen kautta. Opintojakson luennoista tulevat tallenteet, jotka ovat katsottavissa viimeiseen tenttiin asti jokaisen luennoitsijan luvalla. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen. Sosiaalipediatria 3 op -opintojakson aikataulu: Vko 9 to 4.3.2021 klo 16.15. - 17.45 Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu LT, dos. Pirjo Anttila (luennosta tulee tallenne) Vko 10 ke 10.3.2021 klo 16.15-17.45 Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä lastenpsykiatri, juristi Anna-Mari Salmivalli (luennosta tulee tallenne) Vko 11 ti 16.3.2021 klo 16.15-17.45 Lasten pahoinpitely LT, dos. Timo Hurme (luennosta tulee tallenne) vko 12 ti 23.3.2021 klo 16.15. - 17.45 Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa seksuaali- ja väkivaltarikoksissa, Petri Lamppu, rikoskomisario (luennosta tulee tallenne) Vko 13 ti 30.3.2021 klo 16.15-17.45 Päihteiden käyttö odotusaikana LT, gynekologi Susanna Timonen (luennosta tulee tallenne) Vko 14 ke 7.4.2021 klo 16.15 - 17.45 Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityöntekijän näkökulmasta, YTM Jenni Oraby (luennosta tulee tallenne)

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kirjallisuus

Söderholm, A., & Kivitie-Kallio, S. (toim.) 2012. Lapsen kaltoinkohtelu. 2., uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Opettaja

Vastuuhenkilö, dosentti Pirjo Anttila

Toteuttaja

Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.