Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Surevan kohtaaminen 2 op

SOTE0012, Sote-akatemia, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojakson voi suorittaa täysin etänä itselle sopivina aikoina. Opintojakso tulee tarjolle myös kesäksi ja syksyksi 2021. Opintojakson voi suorittaa yksittäisenä tai hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0200 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden vapaavalintaisia opintoja. Jos olet ilmoittautunut Sotesi25-opintokokonaisuuteen sinun ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen. Opintomaksun maksamisen ja opinto-oikeuden saamisen jälkeen sinulle lähetetään opintojakson suorittamista koskevat ohjeet sähköpostitse. Uudet ilmoittautumiset tarkistetaan viikoittain, joten sähköpostin saapuminen voi kestää jonkin aikaa riippuen ilmoittautumisajastasi.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa välineitä toimia surevien henkilöiden kanssa ja pitää yllä omaa työssäjaksamista. Sisällöt perehdyttävät läsnäoloon ja toimintaan surevan aikuisen ja lapsen kohtaamisessa. Käsittelyyn nousee myös jokaisen henkilökohtainen tapa surra ja sen kunnioittaminen. Kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset nostavat esiin omat kokemuksensa surevan ihmisen kohtaamisessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitkä elementit ovat tärkeitä surevan henkilön kohtaamisessa. Opiskelija ymmärtää läsnäolon ja kuuntelun tärkeyden ja saa työvälineitä surevan aikuisen ja lapsen kohtaamiseen. Opiskelija oppii, miten suru vaikuttaa ihmisen toimintaan ja miten surun kanssa voi selvitä arjessa eteenpäin. Samalla hän oppii kunnioittamaan jokaisen yksilöllistä tapaa surra. Opiskelija lisää tietoisuuttaan siitä, miten voi tukea omaa työssäjaksamistaan haastavassa työssä surevien henkilöiden parissa.

Opintosuoritukset

Oppimisympäristön aineistoihin perehtyminen ja verkkotehtävien suorittaminen; oppimispäiväkirjan ja infograafin tekeminen ja keskusteluihin osallistuminen.

Opetus

Itsenäinen opiskelu verkossa. Opintojakso on suoritettavissa 1.3.2021 - 31.7.2021. Katso tarkemmat tiedot opintojaksosta [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOTE0012/24087). Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa on ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Hyväksytty suoritus verkkotehtävistä ja osallistuminen keskusteluun verkossa.

Kirjallisuus

Moodlea-alueelta löytyvät oppimateriaalit.

Opettaja

Jenni Huhtasalo (jenni.huhtasalo@utu.fi)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.