Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

SOTE0013, Sote-akatemia, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojakso sisältyy lapsi- ja perhepalvelujen parissa työskenteleville suunnatun [Osaamispuun](https://osaamispuu.fi/) koulutustarjontaan ja se toteutetaan kaikille avoimena maksuttomana MOOCina. Opintomateriaalit ovat siis jatkuvasti kaikille avoinna ja niitä voi opiskella itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Jos haluat suorittaa kurssin avoimen yliopiston opintoina (3 op) ja saada virallisen opintosuoritusotteeen, sinun tulee ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi. Opintojakso kuuluu Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut Sotesi25-opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu mukaan osoitteen sote@utu.fi kautta. Opintomaksun maksamisen ja opinto-oikeuden saamisen jälkeen sinulle lähetetään opintojakson suorittamista koskevat ohjeet sähköpostitse. Uudet ilmoittautumiset tarkistetaan viikoittain, joten sähköpostin saapuminen voi kestää jonkin aikaa riippuen ilmoittautumisajastasi. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle [tutkinto-opiskelijoiden Nettiopsun kautta](https://nettiopsu.utu.fi/course/registration/104301/new). Opintojakson voi suorittaa tenttiä lukuun ottamatta (ks. kohta opintosuoritukset) täysin etänä itselle sopivina aikoina. Opintojakso tulee tarjolle myös kesäksi ja syksyksi 2021.

Sisältö

Jäsennys lastensuojelutarpeen taustalla olevista tekijöistä, perus- ja erityisentason tuen palveluista ja lastensuojelun prosesseista. Monitoimijaisen suojelutehtävän tarve kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonaloilla. Oman ammatillisen paikan jäsentäminen ja suhde muihin ammattilaisiin lastensuojelun kontekstissa. Lastensuojelunlain velvoitteet puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon kontekstissa. Salassapidon käytännöt kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä; lastensuojeluilmoitus, SHL-ilmoitus, ennakollinen lastensuojeluilmoitus sekä poliisiviranomaisen näkökulma ilmoitusvelvollisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot lastensuojelusta ja monitoimijaisesta lasten suojelutehtävästä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan työssä. Opiskelija - Tunnistaa lastensuojelun ja monitoimijaisen lasten suojelutehtävän tarpeen kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla - Osaa jäsentää lastensuojelun lakisääteistä perustaa ja lastensuojelutarpeen taustalla olevia tekijöitä - Tuntee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita ja osaa suhteuttaa oman roolinsa ja velvollisuutensa osana prosessia - Tietää puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon käytäntöjä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä

Opintosuoritukset

Opintojakson verkkoalustalla järjestettävään opetukseen osallistuminen, aineistoihin tutustuminen, verkkotehtävien suorittaminen ja tentti. **Sähköinen tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssilla.

Opetus

Opintojakso toteutetaan itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Opintojakso on suoritettavissa 1.4.2021 - 31.8.2021. Katso tarkemmat tiedot opintojaksosta [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOTE0013/24088). Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Hyväksytty suoritus sähköisestä monivalintatentistä

Kirjallisuus

Opintojakson sisältöön liittyvä kirjallisuus ja muu materiaali.

Opettaja

Jarkko Rasinkangas (jarrasin@utu.fi)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

36,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.