Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

PSYK3494, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja tieteellisen ajattelun periaatteita, kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta, sekä psykologisen tutkimuksen etiikkaa ja psykologian menetelmätaitojen merkitystä työelämässä.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija hankkii tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen teon perusvalmiudet tutustumalla tieteellisen ajattelun periaatteisiin, psykologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin sekä tutkimuksen teon vaiheisiin.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja kaksi osatenttiä. Opintoryhmä toimii Työväen Akatemialla päiväaikaan.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Kirjallisuus

Stanovich: How to Think Straight About Psychology, 10. painos sekä Coolican: Research Methods and Statistics in Psychology, e-kirja, luvut 1- 12.

Toteuttaja

Työväen akatemia

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.