Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Suomen historian linjat ja murrokset (jatkavat opiskelijat) 5 op

HIST0013, Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia, Humanistinen tiedekunta

Sisältö

Verkko-opinnoissa tarkastellaan Suomen yhteiskuntahistoriaa useiden pitkän aikavälin kattavien teemojen ja prosessien kautta. Opetuksessa keskitytään Suomen historialle ominaisiin tutkimusongelmiin sekä niiden tulkintoihin osana kansainvälistä tutkimusta

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä kehityslinjoista ja murrosvaiheista keskiajalta nykypäivään. Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt Suomen historian aikakausijaotteluun ja osaa asettaa Suomen historian tapahtumat osaksi ajallisesti ja paikallisesti laajempia kokonaisuuksia.

Opintosuoritukset

Osallistuminen verkko-opetukseen, harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti verkkoalueella.

Kirjallisuus

Meinander, Henrik: Suomen historia: Linjat, rakenteet ja käännekohdat. 2006 tai uudempi painos. Kirsi Vainio-Korhonen: Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa, 2012.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.