Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tutkimusmenetelmät ja teoriat (täydennysosa, jatkavat opiskelijat) 1 op

KUHI0260, Kulttuurihistoria, Humanistinen tiedekunta

Sisältö

Opintojakso käsittelee kulttuurihistoriallisen tutkimuksen menetelmiä ja teorioita. Se perehdyttää kulttuurihistoriallisen työskentelyn yleisiin periaatteisiin ja käytäntöihin, kysymyksenasetteluihin ja lähdeaineistojen käyttöön. Opintojaksolla pohditaan kulttuurihistorioitsijan/kulttuurihistorian näkökulmaa historiallisiin ja kulttuurisiin tutkimusongelmiin.

Osaamistavoitteet

Verkkoluentojen, harjoitustyön ja verkkotyöskentelyn kautta opiskelija osaa havainnoida lähdeaineistojen käyttömahdollisuuksia, saavuttaa valmiudet soveltaa kulttuurihistorian peruskäsitteitä, tutkimusmenetelmiä ja teorioita sekä ymmärtää kulttuurihistorian tutkimuksellisia päämääriä.

Opintosuoritukset

Harjoitustyöt

Kirjallisuus

Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Toim. Asko Nivala ja Rami Mähkä, 2012.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

15,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Historian tai kulttuurihistorian perusopinnot (25 op) suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.