Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Johdatus oikeustieteeseen 5 op

YTDK0024, Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintojakso sisältyy yhteiskuntaopin opetettavan aineen pätevyyteen vaadittaviin opintoihin.

Sisältö

- oikeus ympärillämme - peruskuva oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta - oikeudelliset käytännöt ja peruskäsitteet - oikeuslähteet ja argumentaatio - eurooppalaistuva ja kansainvälistyvä oikeus - oikeustapausanalyysi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys oikeudellisista käytänteistä, joistakin keskeisistä käsitteistä ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta sekä hän on perehtynyt oikeuden muutamiin peruskysymyksiin ja -terminologiaan siten, että hänellä on tuntuma ja valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin. Peruskäsitteet, muutamat oikeudelliset instituutiot ja menettelyt hallitaan yleisellä tasolla. Samalla opiskelijalla on alustava käsitys oikeudellisten ilmiöiden ja käytäntöjen yhteiskunnallisista, historiallisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista ainakin niin, että hän hahmottaa itsensä oikeusyhteisön jäsenenä ja oppii havaitsemaan oikeudellisia käytänteitä ympärillään. Hän tuntee oikeudellisen sääntelyn ja ratkaisutoiminnan sekä argumentaation perusteita. Hän on oppinut tunnistamaan oikeudellisia ongelmia ja tietämään, millä perustein ja tavoin oikeudellisia ongelmia ratkaistaan. Hänellä on myös alustavat valmiudet oikeudelliseen tiedonhakuun.

Opintosuoritukset

Verkko-opiskelu 6.4.-31.5.2021. Omatoiminen verkossa tapahtuva opiskelu ja digitaalisessa oppimisympäristössä (Moodle) tehtävät kirjalliset suoritukset. Opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille ilmoitetaan opintojakson digitaalisen oppimisympäristön (Moodlen) salasana. Opiskelija suorittaa oppimisympäristössä olevat tehtävät hyväksytysti 5.6.2021 mennessä. Tämän jälkeen palautettuja tehtäviä ei enää huomioida opintojakson arvioinnissa.

Opetus

Ohjattu digitaalinen oppimisympäristö (Moodle) ja aloitusluento. Aloitusluento ti 6.4.2021 klo 14-15, Zoom-linkki toimitetaan osallistujille sähköpostitse ti 6.4.2021 aamulla. Aloitusluentoa ei tallenneta. Tarkemmat tiedot [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YTDK0024/10471?period=2020-2022).

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kaikkien digitaalisessa oppimisympäristössä (Moodle) olevien tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja määräajassa.

Kirjallisuus

Kurssialueella olevat kirjalliset aineistot ja tehtävät.

Opettaja

Janne Salminen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.