Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Näkökulmia erityispedagogiikkaan (jatkavat opiskelijat) 3 op

PEDA8745, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojakso on tarkoitettu erityispedagogiikan perusopintoja jatkaville opiskelijoille.

Sisältö

- eri­tyis­pe­da­go­gii­kan te­o­reet­tis­ten läh­tö­koh­tien tar­kas­te­lu - yk­si­lön, yh­tei­sön ja yh­teis­kun­nan näkö­kul­mat eri­tyis­pe­da­go­gii­kas­sa

Osaamistavoitteet

Opis­ke­li­ja on muo­dos­ta­nut koko­nais­ku­van eri­tyis­pe­da­go­gii­kan pe­rus­o­pin­to­jen si­säl­löis­tä ja ky­ke­nee te­ke­mään eri­tyis­pe­da­go­gii­kan pe­rus­teis­ta ref­lek­toi­van yh­teen­ve­don yk­si­lön, yh­tei­sön ja yh­teis­kun­nan näkö­kul­mas­ta.

Opetus

Verkko-opetus 3 t Viikot 16-17 Verkkotyöskentely: Opiskelun ohjaus, ryhmän päätös ja palautteenanto. Viikot 18-21 Itsenäinen opiskelu ja Näkökulmia erityispedagogiikkaan -tehtävän palautus 28.5.2021 mennessä (Myös syys- ja joulukuun 2020 sekä maalis- ja syyskuun 2021 loppuun mennessä.)

Arviointi

0-5

0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus Moodlessa.

Opettaja

Satu Järvinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen]https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester]https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot taru.wester@utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa ilmoittautumisen jälkeen.