Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina 5 op

KULT0002, Kulttuurien tutkimus, Humanistinen tiedekunta

Sisältö

Etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen ominaispiirteet tieteenaloina, keskeiset oppihistorialliset ja nykyajan tutkimussuuntaukset ja kysymyksenasettelut.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja erittelemään etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen erityispiirteitä osana kulttuurien tutkimusta. Opintojakso tutustuttaa tiiviisti etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen lähtökohtiin sekä keskeisiin näkökulmiin ja käsitteisiin. Käsittelyyn tulevat sekä tieteenalojen klassikot että valittuja tärkeimpiä tutkimussuuntauksia. Kurssi luo perustan aine- ja syventävien opintojen tieteenalakohtaisten painotusten ja kysymyksenasettelujen opiskelulle.

Opintosuoritukset

Luentojen ECHO-tallenteet ja tuutorointi verkkossa

Opetus

Luennot 27.10.- 16.12.2020

Kirjallisuus

Hovi, Tuomas, Kirsi Hänninen, Merja Leppälahti ja Maria Vasenkari (toim.) 2013: Viisas matkassa, vara laukussa. Turku: Turun yliopisto, 2013. (303 s.) Korkiakangas, Pirjo & al. 2005: Polkuja etnologian menetelmiin. Helsinki: Ethnos, 2005. (300 s.) Pesonen, Heikki & Tuula Sakaranaho (toim.): Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus, 2020.(n. 300 s.)

Opettaja

Professorit Anne Heimo, Helena Ruotsala ja Terhi Utriainen. Tuutoreina tohtoriopiskelijat Eija Schwartz ja Päivi Leinonen.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Matti Salakka](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) matti.salakka[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.