Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Tampereen kesäyliopisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Historia Suomen historian linjat ja murrokset 5 op Lähiopetus
Kulttuurihistoria Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Arviointi ja koonti 2 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen II 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutu1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Monimuoto-opinnot